Iznajmljivanje viljuškara | Blog

Iznajljivanje viljuškara Srbija | AdresaBurgenova 32, Novi Banovci Iznajljivanje viljuškara Srbija | Telefon+381 64 64 23 411
Iznajljivanje viljuškara Srbija | Adresa Iznajljivanje viljuškara Srbija | Telefon
Burgenova 32, Novi Banovci

Iznajmljivanje viljuškara | Blog

Iznajmljivanje viljuškara Srbija | Blog post

Kineski viljuškari 04.01.2021

Kineski viljuškari predstavljaju verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta. Izuzetno atraktivni komercijalni uslovi svakoga podstaknu na dodatno razmišljanje prilikom nabavke opreme.

Iznajmljivanje viljuškara Srbija | Blog post

Novi brend, nove mogućnosti 20.04.2021

Osnovni parametri za formiranje studije slučaja su bili komercijalni uslovi (cena proizvoda, garancija, modeli plaćanja), dostupnost i odnos cena-kvalitet. Sve ovo je bilo veoma teško ispuniti i pronaći na tržištu proizvođača viljuškara koji ispunjava tra